top of page
Formació riscos laborals

AVALUACIONS DE RISCOS

PLANS D'EMERGÈNCIA

FORMACIONS ESPECÍFIQUES PRL

  • avaluacions psicosocials

  • gamificació

  • e-learning

consultoria en seguretat i salut laboral

  • AVALUACIONS DE SEGURETAT, HIGIÈNE I ERGONOMIA

VIGILÀNCIA DE LA SALUT I REVISIONS MÈDIQUES

PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

 

A MEDEA, tenim professionals amb formació i experiència en diversos sectors productius i de negocis. Som concients que per oferir un servei de qualitat, nosaltres hem de ser els primers que hem de conèixer el funcionament d'una empresa, su sistema productiu i els riscos que es troban lligats a les seves activitats.

FORMACIÒ PRL

 

Segons la Llei 31/1995 de Riscos Laborals, la formació dels treballadors ha de ser suficient i adient al lloc de treball, per això a MEDEA, detectem quines son les necessitats formatives de l'empresa i desemvolupem un programa a mida segons calgui, per tal de que els nostres clients i els seus treballadors comptin amb l'informació / formació específica mes omplerta segons les seves obligacions.

 

COORDINACIÓ D'OBRES

Contem i col·laborem amb professionals del sector de la construcció per poder oferir serveis professionals de coordinació de seguretat d'obres, desemvolupament d' Estudis i Plans de Seguretat, aportació de recursos preventius o qualsevol necessitat puntual que tinguin els nostres clients.

 

FORMACIÓ TPC

MEDEA es troba acreditada per la Fundació Laboral de la Contrucció per impartir la formació obligatòria específica segons conveni (Construcció, Metal, Fusta, Vidre i ceràmica.).

A les hores, si els nostres clients ho necessiten, també ens encarreguem de fer els tràmits d'obtenció del carnet professional de la construcció.

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA

Ens trobem acreditats per poder tramitar i gestionar formació subencionada mitjaçant la Fundació Tripartita. D'aquesta manera, podem oferir als nostres clients la possibilitat d'accedir a una formació gratuïta segons les seves necessitats. 

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ- PAU

​Fem el disseny, l'implantació i gestionem l'autotització dels Plans d'Autoprotecció segons lo establert al Reial Decret 82/2010 relacionat.

Cumplimentem aquestes gestions tècniques amb tot el procediment  administratiu que cal dur a terme per obtenir les autoritzacions corresponents per tal de facilitar i apropar el cumpliment de la normativa específica als nostres clients.

bottom of page