top of page
gamificació, cursos, formació, prl

FORMACIÓ

E-LEARNING

GAMIFICACIÓ

CURSOS TPC

CURSOS #PRL

CURSOS MM.AA.

*CURSOS BONIFICATS 

Accès a plataforma   E-Learning

MEDEA Prevenció es troba acreditada per impartir formació subvencionada mitjançant la Fundació Tripartita. Consulteu les condicions per accedir a Formació bonificada.

bottom of page